Tietoa meistä

Keski-Suomen Parkinson yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 18.3.2024 klo 17:30 - 18:30

Keski-Suomen Parkinson yhdistyksen hallitus kutsuu koolle sääntömääräisen 6 §:n ja 7 §:n mukaisen kevätkokouksen

Päivä: maanantai 18.3.2024
Aika:   kello 17:30 - 18:30
Paikka: Sepänkeskus, Reaktori-sali, Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:n asiat 

Ja mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa kahvitarjoilu.

Tervetuloa
Keski-Suomen Parkinson yhdistys ry
Hallitus

julkaistu 7.2.2024  

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry:n syyskokouksen päätöksiä 23.10.2023

Syyskokouksen avasi varapuheenjohtaja Kari Asikainen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Knuuttila, sihteeriksi valittiin Ritva Roine, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Antikainen ja Jussi Pollari, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina ja muina avustajina.

Kokoukseen osallistui 13 yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin laiilisesti koollekutsutuksi, kokouskutsu on julkaistu Topamiini lehdessä 3/2023 4.9.2023 ja kotisivuilla 18.9.2023. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Riuttanen oli erovuorossa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 valittiin Vilho Riuttanen.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Mirja Antikainen ja Ritva Roine, jotka molemmat ilmoittivat olevansa luopumaan hallituksen jäsenyydestä. Hallituksen jäseniksi kaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 valittiin Taina Toikkanen ja Jorma Salonen.

Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa Taina Toikkanen ja Jorma Salonen. Kaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 Taina Toikkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Aila Leppänen ja Jorma Salosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Tapio Kiviniemi.

Kokous valitsi tilikaudelle 2024 kaksi toiminnnantarkastajaa Markku Terva-ahon ja Jussi Pollarin. Kokous valitsi kaksi varatoiminnantarkastajaa Mirja Antikaisen ja Ritva Roineen.

Kokous valitsi edusjat Liikehäiriösairauksien liitto ry:n liittokokoukseen 18.5.2024 Vilho Riuttasen, Kari Asikaisen ja Ritva Roineen. Heille varaedustajiksi valittiin Ari Liukko, Jarmo Salonen ja Markku Terva-aho.

Kokous valtuutti hallituksen nimeämään tarvittaessa ehdokkaat Liikehäiriösairauksien liitto ry:n liittohallituksen vaaliin seuraavalle kaudelle.

Kokous päätti vuoden 2024 varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 28 €, josta yhdistykselle tulee 18 € ja liitolle 10 €.
Kokous päätti vuoden 2024 kannatusjäsenen jäsenmaksuksi 28 €, josta yhdistykselle tulee 18 € ja liitolle 10 €.
Kokous päätti ettei erillisiä liittymismaksuja peritä.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodeksi 2024. Kokous hyväksyi talousarvion vuodeksi 2024.

Muita asioita ei kokousessa käsitelty.

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry:n syyskokouksen päätöksiä 17.10.2022

Yhdistys piti syyskokouksensa 17.10.2022. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä. Kokouksen avauksessa Yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Riuttanen kertoi katsauksen vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin, kuten Parkinsonliiton nimenmuutokseen Liikehäiriösairauksien liitoksi ja Toimintakeskus Kouluranta ry:n kiinteistön myynnistä ja Kouluranta ry:n purkamisesta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Suortamo.Kokouksen sihteeriksi valittiin Ritva Roine ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mirja Antikainen ja Jussi Pollari.

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2023 - 2024 valittiin Kari Asikainen.
Erovuorossa olevien hallituksen jäsenten Lauri Pietilä ja Markku Syrjälä tilalle kaudeksi 2023 - 2024 valittiin Lauri Pietilä ja Markku Syrjälä.
Henkilökohtaisiksi varajäseniksi kaudelle 2023 - 2024 valittiin Ari Liukko Lauri Pietilän varajäseneksi ja Maija-Liisa Leppiaho Markku Syrjälän varajäseneksi.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Tapio Kiviniemi ja Markku Terva-aho ja varatoiminnantarkastajiksi Anja ja Mauri Toikkanen.

Liikehäiriösairauksien liiton liittokokousedustajiksi  2023 valittiin Vilho Riuttanan, Kari Asikainen ja Ritva Roine ja heille varaedustajiksi Ari Liukko, Jorma Salonen ja Markku Terva-aho.
Ehdokkaita Liikehäiriösairauksien liiton liittohallitukseen ei vielä ollut nimettäväksi. Kokous antoi yhdistyksen hallitukselle valtuudet nimetä tarvittaessa ehdokkaat Liikehäiriösairauksien liiton liittohallitukseen keväällä 2023.

Kokous päätti vuoden 2023 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 28 euroa, sekä ettei erillistä liittymismaksua peritä.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Kokous hyväksyi hallituksen esittämän talousarvion vuodelle 2023.

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen päätöksiä 21.3.2022

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin maanantaina 21.3.2022 kello 15:00 alkaen Sepänkeskuksen Reaktori-salissa, Kyllikinkatu 1, Jyväskylä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Riuttanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Vilho Riuttanen kertoi yhdistyksen kannanotosta Parkinsonliiton nimiuudistukseen, jota käsitellään liittokokouksessa 14.5.2022.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Kiviniemi, sihteeriksi valitttiin Ritva Roine, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Liukko ja Taina Toikkanen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Kokoukseen osallistui 12 yhdistyksen jäsentä. Kokouskutsu oli julkaistu Topamiinissa 1/2022 ilmestymispäivä 22.2.2022. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

Kokoukselle esiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös (jaettiin kokouksessa), Vilho Riuttanen totesi yhdistyksen talouden olevan kunnossa ja että kaikkia toimintoja ei voitu koronan takia toteuttaa. Yhdistyksen kassavarat ovat riittäneet. Tilinpäätös oli 693,40 € alijäämäinen, joka katetaan edellisten kausien yli-/alijäämä tililtä. Ritva Roine esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2021 (jaettiin kokouksessa). Kokouksen puheenjohtaja esitteli Niilo Peltosen ja Tapio Lankian laatiman toiminnantarkastajien lausunnon.

Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. Hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut. Kokousessa esiin tulleita muita asioita ei ollut.

Kokouksen puheenjohtaja Tapio Kivineimi kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15:32.

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen päätöksiä 18.10.2021

Yhdistyksen syyskokous toteutettiin Sepänkeskuksen Reaktori-salissa. Kokouksessa oli läsnä 12 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Riuttanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Kiviniemi, sihteeriksi Ritva Roine, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mirja Antikainen ja Jussi Pollari.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2023 valittiin Vilho Riuttanen. Erovuoroisten hallituksen jäsenten Mirja Antikainen ja Ritva Roine tilalle kaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2023 valittiin Mirja Antikainen ja Ritva Roine. Erovuorossa olleiden henkilökohtaisten varajäsenten Matti Janhonen (Mirja Antikainen) ja Jorma Salonen (Ritva Roine) tilalle valittiin Taina Toikkanen (Mirja Antikainen) ja Jorma Salonen kaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2023.

Toiminnantarkastajiksi kaudeksi 2022 valittiin Tapio Kiviniemi ja Markku Terva-aho ja varatoiminnantarkastajiksi Anja Toikkanen ja Mauri Toikkanen.

Parkinsonliitto ry:n liittokokoukseen edustajiksi keväällä 2022 valittiin Vilho Riuttanen, Kari Asikainen ja Ritva Roine ja heille varahenkilöiksi Jorma Salonen, Markku Terva-aho ja Ari Liukko.

Tällä kertaa ei ollut tarvetta asettaa yhdistyksen edustajaa ehdolle Parkinsonliitto ry:n liittohallituksen vaaliin keväälle 2022.

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksuksi päätettiin 28 € vuonna 2022. Jäsenmaksu muodostuu yhdistyksen osuudesta 18 € ja liiton osuudesta 10 €. Liittymismaksua ei peritä.

Kokous käsitteli ja hyväksyi Toimintasuunnitelman vuodeksi 2022. Aktiivisia kerhoja ovat Jyväskylän kerho ja Joutsan kerho. Saarijärvenseudun, Viitaseudun ja Ääneseudun kerhot ovat lepotilassa ja odottavat alueilta uutta vetäjää. Myös Keuruunseudulle yritetään löytää vetäjää.

Kokous käsitteli ja hyväksyi talousarvion vuodeksi 2022. Rahoitukseen tuo haasteita STEA avustusten perusteiden muuttuminen ja käytettävien varojen muutokset. 

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen päätöksiä 29.3.2021

Yhdistyksen kevätkokous toteutettiin koronarajoitusten vuoksi hybridikokouksena Google Meet palvelun avulla. Osallistujista osa oli kotonaan etäyhteyksillä ja muutama oli paikanpäällä Sepänkeskuksessa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Riuttanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Terva-aho. Kokouksen sihteeriksi valittiin Ritva Roine. Muiksi kokousvirkailijoiksi valittiin Mirja Antikainen ja Jussi Pollari.

Kokous käsitteli vuoden 2020 taseen ja tuloslaskelman sekä toimintakertomuksen 2020 ja ne hyväksyttiin. Kokous käsitteli toiminnantarkastajien lausunnon vuodleta 2020. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2020.

Muita asioita ei kevätkokoukselle ollut esitetty käsiteltäväksi. 

Tervetuloa Keski-Suomen Parkinson-yhdistyksen kotisivuille


Toiminnan tavoitteena on:
- toimia Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien potilaiden, heidän omaistensa ja
  muiden näistä sairauksista kiinnostuneiden yhdyssiteenä
- edistää liikehäiriösairauksia sairastavien henkilöiden lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta ja huoltoa
- lisätä potilaiden ja heidän omaistensa tietoa liikehäiriösairauksista ja niiden hoito- ja tutkimus-
  mahdollisuuksista
- lisätä liikehäiriösairauksia koskevaa tietoa yhteiskunnassa
- vaikuttaa siihen, että liikehäiriösairauksien ai heuttamat ongelmat tulevat otetuiksi huomioon
  yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Parkinsonin tauti on neurologinen, etenevä, monialainen ja parantumaton liikehäiriösairaus,
jonka näkyvimmät oireet ovat vapina ja/tai lihasjäykkyys.

Toiminta-alueena on Keski-Suomen maakunta (pl. Jämsän seudun kunnat, kts. Tampereen Parkinson-yhdistys). Perustoiminta tapahtuu neljässä kerhossa, jotka tarjoavat virkistävää ja monipuolista harrastus- ja liikuntatoimintaa sekä vertaistukea ja tietoa sairaudesta. Vuoden 2019 jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenenä saat mm. Hermolla-lehden sekä yhdistyksen oman jäsenlehden Topamiinin neljä kertaa vuodessa. Keski-Suomen Parkinson-yhdistys on valtakunnallisen Parkinsonliitto ry:n jäsen.

Myös omaiset, läheiset ja muut kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

Päivitetty 17.1.2019Puheenjohtajan palsta

Kun puheenjohtaja sängystä putosi

Vuosi alkoi lohduttomasti: putosin sängystä. Lattialta pääsee yleensä ylös, mutta ei nyt. Ambulanssin miehet mittasivat kuumeen ja se huiteli lähellä 40 astetta. Sitten mentiinkin jo päivystykseen.

Apua löytyikin vähitellen ja sappirakon poisto alkoi häämöttää lähipäivien ohjelmassa. Vuodeosastolla oli rauhatonta. Jyväskylässä rakenteilla olevaan sairaalaan suunnitellaan yhden hengen potilashuoneita. Yhdessä yössä minusta tuli idean vankkumaton kannattaja.

Yhden valvotun yön aikana terveyskeskuksen vuodeosastolla tapahtui monenlaista mielenkiintoista. Yksi kaveri irrotteli huoneesta ruuvimeisselillä kaikki mahdolliset ruuvit. Yksi soitteli televisiolla täysin palkein. Hoitajan mukaan mitään ei voinut tehdä, koska kaveri suuttuisi. Verhon takana potilas huuteli koko yön hoitajaa. Kun sitä ei ilmaantunut, hän intoutui laulamaan hyvällä tenoriäänellä: "Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa."

Sairaanhoidon ammattilaisten arvostus nousi tällä keikalla. Hyvin ovat palkkansa ansainneet ja voisi se ansio olla suurempikin. Senkin huomasi, että viikon makoilu sairaalassa vie oman kunnon aika surkeaksi. Siitä on syytä olla iloinen, että omassa Parkinson-yhdistyksessä on tarjolla monipuolista liikuntaa. Nyt täytyy vaan miettiä, mikä tarjolla olevista vaihtoehdoista olisi paras tällaiselle kehäraakille. Oodi-keskustakirjaston tanssitapahtumaan Helsingissä jo ennätin ilmoittautuakin.

Kun elämä runtelee ikääntymisen myötä kaikenlaisilla sairauksilla, on tärkeää säilyttää mielenterveys ja huumori. Sairaalan sängyssä maatessa tuli tämäkin juttu mieleen vuosien takaa. Kaverini oli silloin Kuopiossa ohitusleikkauksessa. Leikkaus oli sujunut hyvin ja lääkärin kierrolla oli tarkasteltu erään potilaan katetria. Verhon takaa kuului eröön potilaan tiukka toivomus: - Milloin se tohtori tulisi minun kadettini tarkastamaan?

Toivotan kaikille talven leppoisia loppupäiviä ja virkeää kevättä. Järjestötoimintamme tarjoaa tänäkin vuonna runsaasti mielenkiintoista osallistumismahdollisuutta.

Vesa Karvinen
Puheenjohtaja

Topamiini 1/2020

Puheenjohtajan palstaPuheenjohtajan palsta

Aikansa kutakin!Nyt syksy on vaihtunut talveksi ja joulukin lähestyy vauhdilla. Keski-Suomen Parkinson -yhdistyksessäkin tapahtuu muutoksia vuoden vaihtuessa. Oma aktiivinen toimintani muuttuu melkoisesti jättäessäni yhdistyksen puheenjohtajuuden uusiin käsiin.

Olen toiminut yhdistyksen puheenjohtajana nyt neljä vuotta. Sitä ennen olin varapuheenjohtajana. Nyt voin hyvillä mielin jättää tehtävän ja keskittyä muihin asioihin. Toiminta on ollut mielenkiintoista. Olen saanut uusia ystäviä ja runsaasti kokemusta yhteistyöstä eri järjestöjen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Etenkin olen saanut tukea osaavalta sihteeriltämme ja monilta hallituksen jäseniltä. Yksin mitään tehtävää olisi mahdotonta hoitaa.

Paljon jäi kuitenkin asioita vielä tekemättä. Etenkin jäsenmäärän polkeminen lähes paikallaan harmittaa. Samoin kerhojen toiminnassa näkyvät vetäjien väsyminen tehtävissään herra Parkinsonin aiheuttaman paineen alla. On ymmärrettävä, että sairaus vie voimia, eikä sama vastuuhenkilö jaksa vuodesta toiseen toimia kerhon veturina. Saarijärven ja Äänekosken seudut kaipaavatkin kipeästi aktiivisia toimijoita. Jyväskylässä ja Joutsassa toimivat vilkkaasti.

Parkinson vie voimavaroja monella tavalla. Omalta kohdaltani ulospäin näkyvät oireet ovat varsin maltillisia, mutta ajatusmaailma tuntuu välillä olevan syvällä pusikossa. Lieneekö jäykkyyden lisääntyminen ja keskittymiskyvyn puute syynä lokakuiseen kompurointiin hirvimetsällä. Sen seurauksena mursin oikean sääriluuni niin pahasti, että kahdeksan viiikon jälkeen saatoin vasta luopua tukikengästä.

Toivotankin seuraajalleni Vesa Karviselle voimia ja innostusta luotsata toimintaamme uudella innolla yhdessä osaavan hallituksen tuella jäsenistömme parhaaksi.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme ja miellyttävää Joulua ja Onnellista Vuotta 2020 kaikille. Pidetään yhdessä mielet korkealla.

Terveisin

Markku Terva-aho
Puheenjohtaja

Eväitä tarvitaanHupsheijaa! Niin siinä kävi, että vuodenvaihteen jälkeen odottaa kahden vuoden pesti Keski-Suomen Parkinson -yhdistyksen puheenjohtajana.

Omasta diagnoosistani on nyt reilut kolme vuotta. Se ei tullut erityisen suurena järkytyksenä, varsinkin kun neurologi vielä ulko-ovella muistutti, että "muista viettää ihan normaalia elämää". Todennäköisesti puheenjohtajuuskin kuuluu tähän kategoriaan.

Itse koen rikkautena aina sen, että tapaa uusia ihmisiä. Uudessa luiottamustehtävissä tarvitaan niiden eväitä, joilla on jo pitempiaikaista kokemusta. Erityinen kiitos kuuluu nyt puheenjohtajuuskautensa päättäneelle Markku Terva-aholle, joka on tehnyt vakuuttavaa työtä parkislaisten etujen ajajana ja toiminnan kehittäjänä.

Monissa parkinsonpotilaiden oppaissa kannustetaan hyväksymään tämä pitkäaikaissairaus, mutta samalla pitämään mieli virkeänä ja pysymään aktiivisena. Itse sotken aina mukaan myös huumoria. Jos taudille ei vielä voida mitään, aina omalla asenteella voi raivata positiivista tilaa arkeen ja miksei juhlaankin. Vietetään rauhallinen joulu ja startataan sitten uusin innoin.

Terveisin

Vesa Karvinen
Puheenjohtaja 1.1.2020 - 18.3.2020

Sääntömääräisen syyskokouksen päätöksiä

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen päätöksiä
maanantaina 7.10.2019.
Paikka: Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Liukko ja sihteeriksi Kari Asikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olavi Heiska ja Matti Janhonen.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi 2020-2021 valittiin Vesa Karvinen erovuorossa olleen Markku Terva-ahon tilalle. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Mirja Antikainen ja Ritva Roine valittiin jatkamaan kaudeksi 2020-2021. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin uudelleen Matti Janhonen ja Jorma Salonen 2020-2021.
Vuoden 2020 jäsenmaksuksi varsinaisille ja kannatusjäsenille päätettiin 28,00 €.
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.
Kokous valitsi vuoden 2020 toiminnantarkastajiksi Risto Makkonen ja Ari Liukon sekä varatoiminnantarkastajaksi Helena Liukon.
Kokous hyväksyi tarkennuksin hallituksen ehdottamat sääntömuutokset ja kokous valtuutti hallituksen käsittelemään yhdistysrekisterin mahdollisesti edellyttämät korjaukset sääntömuutoksiin.
Kokous valitsi Parkinsonliitto ry:n liittokokousedustajiksi vuodeksi 2020 puheenjohtaja Vesa Karvisen, varapuheenjohtaja Kari Asikaisen ja Ritva Roineen.

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry