Ajankohtaista

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 12.6.2024

Voimavaroja omaishoitajuuteen – etävertaisryhmä ikääntyneille

Omaishoitaja, kaipaatko arjen keskelle mahdollisuutta jakaa mielen päällä olevia asioita? Mitä merkitsee oman puolison omaishoitajana toimiminen? Mistä saisi arkeen voimavaroja? Ilmoittaudu nyt syksyn etävertaisryhmään! 

Maksuton Voimavaroja omaishoitajuuteen -etävertaisryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu ikääntyneille puolisoaan hoitaville omaishoitajille, jotka haluavat omaishoidon arkeen virkistystä ja keskustelukumppaneita muista omaishoitajista.

Ryhmässä pohditaan omaishoitajuuden teemoja ja tehtävän herättämiä tunteita. Tavoitteena on avata erilaisia näkökulmia omaishoitajuuteen ja pohtia omaishoitajuuden monimuotoisuutta. Tavoitteena on myös oman ja yhteisen pohdinnan kautta vahvistaa hyvinvointia ja jaksamista sekä rohkaista myötätuntoon itseä ja toisia kohtaan.

Kuusi tapaamista Teamsilla

Ryhmä kokoontuu kuudesti syyskaudella 2024. Tapaamiset toteutetaan Teams-etäyhteydellä torstai-iltapäivisin.

Ryhmäkerroilla käsitellään eri teemoja Omaishoitajuuden talo -mallin pohjalta, ja ne muodostavat kokonaisuuden. Siksi ryhmään osallistujilta odotetaan sitoutumista tapaamisiin.

Etätapaamiset:

  • to 19.9. klo 12.30–14.00, Omannäköinen omaishoitajuus. Mitä omaishoitajuuteen sitoutuminen tarkoittaa minulle?  
  • to 3.10. klo 12.30–14.00, Tunteet osana omaishoitajuutta ja ristiriidat ihmissuhteissa. Erilaisten tunteiden havainnointi, tunnistaminen ja hyväksyntä. Omien rajojen tunnistaminen.  
  • to 17.10. klo 12.30–14.00, Yhdessä ja yksin rakennettu elämä. Arjen teot, sanat ja voimavarat.
  • to 31.10. klo 12.30–14.00, Luottamus ja anteeksianto. Lupa olla armollinen myös itselleen. 
  • to 14.11. klo 12.30–14.00, Tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi. Omaishoitajuus on muutakin kuin hoivasuhde.
  • to 5.12. klo 12.30–14.00, Omaishoitajuuden talon monimuotoisuus. Mikä minulle on merkityksellistä?  

Jokaisen tapaamisen päätteeksi osallistujilla on tilaisuus avoimeen vertaiskeskusteluun. Myös senioriohjaaja on keskustelussa mukana, jos mielen päälle nousee arjen haasteita koskevaa avun tai tuen tarvetta.

Osallistuaksesi etävertaisryhmään tarvitset tietokoneen tai tabletin, Teams-ohjelman ja kamera- ja ääniyhteyden. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa. 

Ilmoittaudu mukaan https://bit.ly/voimavarat-syksy2024 maanantaihin 16.9.2024 mennessä.

Ryhmään mahtuu kahdeksan ensimmäiseksi ilmoittautunutta omaishoitajaa.

Lisätietoja:

  • Minna Salminen, senioriohjaaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, minna.m.salminen(at)hyvaks.fi
  • Tuija Emaus-Etindelle, diakonissa, Jyväskylän seurakunta, p. 050 549 7023, tuija.emaus-etindelle(at)evl.fi

Terveisin, 

Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Elina Laiho-Logrén, p. 040 5174 213, elina.laiho-logren(at)hyvaks.fi
viestinta(at)hyvaks.fi
www.hyvaks.fi

Hyvinvointi. Terveys. Turvallisuus.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
 
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

 


 

Mennään verkkoon -seminaarin seuraaminen etäyhteyksin 18.4.2024 kello 13:00 - 16:00

Hei Liikehäiriösairauksien liiton jäsen!

Meillä on ilo kutsua sinut seuraamaan etänä Mennään verkkoon -seminaaria torstaina 18.4. klo 13.00.

Tilaisuudessa kuullaan muun muassa liiton hankkeen digiryhmätoimintamuodosta, vapaaehtoisten opastajien puheenvuoroja, digitukea tarjoavien tahojen esityksiä sekä hyödyllistä tietoa tietoteknisistä apuvälineistä. Ensiesityksessä lisäksi digiryhmätoimintaa esittelevä video.

Seminaari striimataan suorana verkossa ja lähetystä voi katsoa omalla digilaitteella. Alta löydät liittymislinkin, jota klikkaamalla pääset seuraamaan seminaaria:

https://vimeo.com/event/4203842/1537a4fa9b

Myös esimerkiksi yhdistysten toimintaryhmissä voidaan kokoontua yhdessä seuraamaan seminaarilähetystä ja kuulemaan lisää liikehäiriösairaiden digituesta. Ohjeita etäkatsomon järjestämiseen löytyy SeniorSurfin laatimasta kätevästä oppaasta:

https://seniorsurf.fi/wp-content/uploads/Etakatsomo-opas-A4.pdf

Verkossa näkyvä seminaarilähetys myös tallennetaan ja tallenne tulee myöhemmin keväällä yhdistysten hyödynnettäväksi.

Tilaisuuden ohjelma:

13.00–13.30 Mennään verkkoon -hanke ja digiryhmä-toiminta
13.30–14.00 Tietotekniset apuvälineet ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluihin hakeutuminen
     •  Tietoteknisiin apuvälineisiin erikoistunut toimintaterapeutti Terhi Pärssinen
14.00–14.45 Tauko
14.45–15.30 Liikehäiriösairaiden digituki ja digivapaaehtoistoiminta
     •  Vanhustyön Keskusliiton SeniorSurf -toiminta
     •  Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n Verkosta Virtaa -toiminta
     •  ATK Seniorit Mukanetti ry
15.30–16.00 Vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille kiitokset tähänastisesta matkasta

Lisätietoa Mennään verkkoon -seminaarista liiton digiapusivustolla:

https://www.liikehairio.fi/palvelut/digiapu/mennaan-verkkoon-seminaari

Aurinkoista kevättä!

Ystävällisin terveisin,

Juho Määttä
Suunnittelija, Mennään verkkoon -hanke
p. 044 724 4926
juho.maatta@liikehairio.fi
Liikehäiriösairauksien liitto ry
Käsityöläiskatu 4a, 3 krs, 20100 Turku
www.liikehairio.fi

Tutustu hankkeen toimintaan sekä löydä digivinkkejä ja digituentarjoajat Digiapu - Palvelut - Liikehäiriösairauksien liitto ry (liikehairio.fi)

#mennäänverkkoon #tuetaantoisiamme #digikuuluukaikille

Keski-Suomen Parkinson -yhdistys ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen päätöksiä 18.3.2024 klo 17:30 

Keski-Suomen Parkinson yhdistys ry:n puheenjohtaja Vilho Riuttanen avasi kokouksen kello 17:30 ja avauspuheenvuorossa kertoi kuulumisia Liikehäiriösairauksien liitto ry:n 40-vuotis seminaarista 16.3.2024 Turusta.

Sääntömääräisen Keski-Suomen Parkinson -yhdistyksen kevätkokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Markku Terva-aho. 

Markku Terva-aho jatkoi esityslistan kohdan sihteerin valinta käsittelyä. 
Kokouksen sihteerriksi valittiin Kari Asikainen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettin Markku Liimatainen ja Markku Syrjälä. 
Kokous päätti myös ääntenlaskijoista ja heiksi valittiin Markku Liimatainen ja Markku Syrjälä.

Kokouksen osanottajat todettiin, joita oli 14. 
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokouskutsu on ollut https://ksparkkis.parkinson.fi/ajankohtaista/ kotisivuilla 7.2.2024 alkaen, julkaisu Hermolla-lehdessä 1/2024 ja Topamiini-lehdessä 1/2024 ilmestymispäivä 29.2.2024 ja sähköpostilla.
 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokuksen työjärjestykseksi. 
Jäsenistö ei ollut esittänyt kirjallisesti sääntöjen 7 §:n mukaisesti asioita käsiteltäväksi kevätkokouksessa.
Myöskään hallituksella ei ollut erillisiä asioita käseltäväksi. 

Kokoukselle esiteltiin tilikauden 1.1.2023 - 31.12.2023 tilinpäätös 
ja vuosikertomus 1.1.2023 - 31.12.2023 
sekä toiminnantarkastajien lausunto.  

Tilikauden tulos oli 2.671,79 € ylijäämäinen. 
Suurimman osuuden ylijäämästä kerrytti Toimintakeskus Kouluranta ry:n  vuonna 2023 tapahtunut kiinteistön myynnistä ja yhdistyksen purkamisesta saatu jako-osuus 2.020,20 €. 
Ylijäämä kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/aliäämä tilille. 

Taseessa lyhytaikaisia saamisia oli 100,00 € Topamiinissa 4/2023 olleesta mainoksesta. 
Pankkitilillä rahaa 12.582,52 €. 
Vastattavaa puolella Oma pääoma 12.441.82 € 
ja vieras pääoma 240,70 € ostovelkoja. 
Taseen loppusumma 12.682,52 €. 

Tuloslakselmassa tilikaudelta 1.1.2023 -31.12.2023 
Varsinaisen toiminnan tuottoja 
Jyväskylän seudun Parkinson kerhon osalta 1.090,00 € 
ja Saatu STEA:n avustus 2.600,00 € (Liikehäiriösairauksien liiton kautta). 
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 3.690,00 €. 

Varsinaisen toiminnan kulut 
Retki- ja virkistystoimintaan 170,00 €, 
Jyväskylän Seudun Parkinson -kerho 945,72 €, 
Joutsan seudun Parkinson kerho 466,68 
ja Varsinaiseen toimintaa käytetty STEA-avustus 2.600,00 €. 
Varsinaisen toiminnan kulut 4.152,40 €. 

Yleistoiminnan kulut muodostuivat 
Vuokrista Matarankadun toimistosta 1.660,64 €, 
Matkakuluista 726,78 €, 
Muista varsinaisen toiminnan kuluista, 
kokouskulut 39,69 €, 
Toimistokulut 947,68 €, 
merkkipäivä muistamiset 110,00 €, 
Jäsenmaksut 130,00 €, 
pankin kulut 151,92 €, 
Tanssi liikuntatunnit 787,00 €, 
Topamiini-lehti painatus ja postitus 2.585,10 €, 
Muut kulut 138,20 €, 
Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 4.889,59 €. 
Yleistoiminnan kulut yhteensä 7.277,01 € 
ja varsinaisen toimnnan kulut 7.769,41 €.

Varainhankinta Tuotot 
jäsenmaksut 4.230,00 €, 
dosetit ja avaimenperät 401,50 €, 
lahjoitukset 94,50 €, 
Topamiini lehden tuotot 100,00 €, 
Kouluranta 2.020,20 €. 
Muut tuotot 95,00 €. 
Tuotot yhteensä 6.941,20 €. 
Kulujäämä 828,21 €. 
Yleisavustukset STEA-avustus 2.600,00 € 
ja muut avustuset 900,00 € 
yhteensä 3.500,00 €. 
Tilikauden ylijäämä 2.671,79 €.

Vuosikertomuksessa 2023 todettiin viuoden olleen 22 kokonainen toimintavuosi, yhdistys on perustettu 5.9.2001. Yhdistys toimii Keski-Suomen maakunnan alueella pois lukien Jämsä ja Kuhmoinen. Yhdistys toimii Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä yhdyssiteenä. Edistämme kuntoutustoimintaa ja tarjoamme tietoa Parkinsonin taudista ja muista liikehäiriösairaksista ja niiden hoitomahdollisuuksista.
Lisäksi tavoitteena on järjestää yhteistilaisuuksia jäsenistön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tueksi ja ohjata jäsenistöä käyttämään jo olemassa olevia yhteiskunnallisia palveluita. Toimintaa toteutetaan taloudellisten resurssien ja jäsenten toiveet huomoiden. Yhdistys on yksi Liikehäiriösairauksien liiton jäsenyhdistyksistä.

Hallituksen vuonna 2023 muodistivat 
puheenjohtaja Vilho Riuttanen, 
varapuheenjohtaja Kari Asikainen, 
halliatuksen varsinaiset jäsenet 
Jyväskylän seudun Parkinson kerhon vetäjä Mirja Antikainen, 
Jäsenrekisterinhoitaja Lauri Pietilä,
Kotisivuvastaava Markku Syrjälä ja 
Sihteeri Ritva Roine. 
Varajäsenet 
Kirajanpito Ari Liukko, 
Rahastonhoitaja Jorma Salonen, 
varaliikuntavastaava Taina Toikkanen
ja Maija-Liisa Leppiaho.

Hallituksen apuna toimivat:
Printtimediavastaava Markku Terva-aho, 
Liikuntavastaava Aila Leppänen.
Toiminnantarkastajat Tapio Kiviniemi ja Markku Terva-aho. 
Varatoiminnantarkastajat 
Anja Toikkanen 
ja Mauri Toikkanen. 

Hallitus kokoontui vuodenaikana 9 kertaa.
Ja yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.3.2023 
ja sääntömääräinen syyskokous 23.10.2023.

Toimintavuoden aikana jäsenmäärä oli laskusuunnassa, vuoden alussa  252 ja vuoden lopussa 237 jäsentä.

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla (18,00 € /yhdistykselle ja 10,00 € liitolle).
Liikehäiriösairauksien liitolta saadulla STEA:n avustuksella ja Jyväskylän kaupungin kulttuurilautakunnan avustuksella. Myöskin Kari Asikaisen kehittämät erilaiset dosetti ym. myyntituotteet ovat tukeneet yhdistyksen toimintaaa.

Yhdistys on jäsenenä Liikehäiriösairauksien liitto ry:ssä ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 
(KYT) ry:ssä.

Jyväskylän seudun Parkinson kerhon yhteistyötahoja ovat Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, Jyväskylän Tanssiopisto ja Sairaala Nova.

Yhteistoimintaa tehdään OLKA-toiminnassa. 
Toimintaa koordinoi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Niina Kankare-Anttila. 

Markku Syrjälä on osallistunut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) järjestämiin vietintäringin tapaamisiin.

Ritva Roine on Jyväskylän kaupungin vammaisneuvoston varajäsen 2021 - 2025. 

Toimintakeskus Kouluranta ry:n vuosikokouksessa ja yhdistyksen purkamiskokouksessa yhdistystä edusti Vilho Riuttanen. 

Toimintakeskus Kouluranta ry;n hallituksessa Keski-Suomen Parkinson -yhdistystä edusti Kari Asikainen.

Yhdistyksellä on Kansalaistoimintakeskus Matarassa, Matarankatu 6 2. krs. B 244a yhteinen toimistohuone yhdessä Keski-Suomen Epilepsiayhdistysry:n kanssa.

Liikehäiriösairauksien liiton järjestötoiminnanasiantuntija Annukka Tuovisen pitämiin KYS-yhdistysten Teams-verkkokahviloihin ovat osallistuneet Vilho Riuttanen, Kari Asikainen ja Ritva Roine.
 
Liikehäiriösairauksien liitto ry:n toiminnanjohtajan Teams-tapaamisiin puheenjohtajille ja sihteereille ovat osallistuneet Vilho Riutaanen ja Ritva Roine.

Helena Liukko on Liikehäiriösairauksien liiton kouluttama vertaistukihenkilö. 

Liikuntaa  on harrastettu viikoittain Jyväskylän Tanssiopistolla 218 osallistuja kertaa. 
Ohjaajana Mirva Kolehmainen. Kevään päättäneessä tanssi tapahtumassa oli 60 kävijää. Monitoimitalolla pelataan pelkkistä ja bocciaa keskiviikkoisin 271 käyntikertaa. Palokassa / Vaajakoskella perjantaisin pelkkistä ja bocciaa 210 käyntikertaa. 

Osallistuimme myös Tampereella järjestettyihin Parkiadeihin osallistui kolme henkilöä.
Jorma Salonen saavutti ensimmäisen sijan puhallustikka kisassa. Aila Leppänen ja Taina Toikkanen kamppailivat itsensä pistesijoille pelkkiksessä.

Neljä kertaa järjestettiin Kaupunginkirjastolla lautapelitapaaminen, joihin kertyi 27.käyntikertaa.

Digihankkeessa valtakunnallisessa hankkeessa "TUETAAN TOISIAMME - digi kuuluu kaikille", toinen digiryhmä aloitti 11.9.2023 ja se kokoontui 7 kertaa. Opastajine toimivat Markku Syrjälä, Tarja Halme ja Taina Toikkanen. Ryhmässä oli 6 henkilöä.

Ritva Roine on saanut Parkinson liiton kultaisen ansiomerkin. Hän on myös liiton kunniajäsen.

Tiedottaminen jäsenistölle on tapahtunut Topamiini-lehdellä, sähköpostilla ja kotisivuilla. Topamiini-lehden aineistot ovat luettavissa myös sähköisesti kotisivujen Topamiini_jäsenlehti | Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry osiossa.

Ulkopuolisille suunnattu tiedottamisessa järjestettiin Parkinsonin taudista Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalilla luennot 13.9.2023 neurologi, osaston ylilääkäri Katariina Paloviita. Liikuntaohjeita antoi fysioterapeutti Vilma Niskanen,. Sosiaalityöntekijän puheenvuoron käytti Tiia Kokkola ja ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen jakoi ravintotietoutta. Liikehäiriösairauksien liiton järjestötoiminnan asiantuntija Annukka Tuovinen kertoi liiton tukipalveluista. Paikalla oli noin 100 kuulijaa.

Parkinsonin tautiin sairastuneille järjestettiin 2.10.2023 Sairaala Novassa ensitietopäivä.

Toiminnantarkastuksen suorittavat Markku Terva-aho ja Anja Toikkanen. He suosittelivat tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä vastuullisille.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvaoauden vastuuvelvollisille.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kelo 18.26.

Alkukesän retki Heinäveden luostareihin Valamoon ja Lintulaan

 alkaa pikkuhiljaa muotoutua. 
Päivämäärä on ke 5.6.2024. 
Lähtö klo 7.00 tilausajolaiturista. 

Kanavuoren ABC, Vaajakoski pääsee kyytiin

Reitti: Tilausajolaituri Harjukatu Jyväskylä
           Kanavuoren ABC Vaajakoski
           Pieksämäki
           Varkaus
           Valamo, Heinävesi
  
Ajellaan Valamoon. 
Syödään siellä, oppaan kanssa tutustutaan paikkaan. 
Hieman jää omaa aikaa. 

Sitten huristellaan Lintulaan. 
Oppaan kanssa sielläkin katsellaan paikkoja. 
Saadaan kahvit/teet sekä omaa aikaa.
Sitten ajellaan takaisin Jyväskylään. 
Sinne saavuttaneen klo 19 aikoihin.

Liikennöitsijää ei ole vielä valittu. 
Samoin uupuu vielä päätös hinnasta/osallistuja. 
Keski-Suomen Parkinson -yhdistys maksaa linja-auton.. 
Osallistuja 50 € niin saat sillä opastukset, ruuan ja kahvin/teen.

Ilmoittautumiset Kari Asikaiselle tekstarina tai puheluna numeroon 0404706002. 

Linjuri otetaan täyteen jos saadaan. Joten kannattaa ilmoittautua heti tai mahd. pian. 
Lisää tietoa reissusta tuonnempana kunhan keritään 😎

Tule mukaan, meillä on kiva porukka. Myös läheiset tervetulleita!

Mahdolliset kyselyt osoittakaa Kari Asikaiselle.

Terveisin Kari Asikainen
Keski-Suomen Parkinson -yhdistys

Puh. 0404706002
 40950 MUURAME
 p. 0404706002

Digihankkeen sähköposti tutuksi -viestintäkampanja alkaa

Sähköposti tutuksi -viestintäkampanjan tavoitteena on kannustaa yhä useampia yhdistyksiä ja jäseniä hyödyntämään sähköpostia viestinnässään.

Kampanja kannustaa yhdistysten jäseniä ilmoittamaan vielä puuttuvan sähköpostiosoitteensa liitolle, tai sallivan sähköpostiviestinnän aiemmin ilmoitettuun osoitteeseen. Sähköpostitse välitetään tietoa mm. alkavista kursseista, vertaistapaamisista, tulevista webinaareista ja tietoilloista. Liikehäiriösairauksien liitto ei lähetä jäsenilleen roskapostia.

Lue lisää
Liikehäiriösairauksien liitto viettää viestintäviikkoa helmi- maaliskuun vaihteessa, tehosta sähköpostin käyttöä.

Lisää tietoja ja ohjemateriaalia Liikehäiriösairauksien liiton sivustolta.
Tavoite: 
Jäsenistöä tavoitetaan enemmän sähköpostin kautta. 
Jäsenistö aktivoituu sähköpostin seuraamisessa -> tieto saavuttaa heidät 
Hermolla-lehteen tulee juttu sähköpostista 

#Mennäänverkkoon #Tuetaantoisiamme #digikuuluukaikille

Tango therapy

Finnish: Löydä hyvinvointi argentiinalaisen tangon kautta! Tuntimme, jotka on suunniteltu erityisesti Parkinsonin tautia sairastaville ja ikääntyville, tarjoavat fyysisiä ja emotionaalisia hyötyjä, mukaan lukien parannuksia ryhdissä ja kävelyssä. Upota itsesi tangon iloon ja koe ainutlaatuinen tapa hoitaa terveyttäsi. Odotamme innolla, että voimme toivottaa sinut tervetulleeksi jakamaan tämän upean kokemuksen!

English: Discover well-being through Argentine tango! Our classes, specially tailored for Parkinson's patients and older adults, offer physical and emotional benefits, including improvements in posture and walking. Immerse yourself in the joy of tango and experience a unique way to nurture your health. We look forward to welcoming you to share in this wonderful experience!

Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Keski-Suomen Parkinson -yhdistys ry
Kari Asikainen 
kari.asikainen@me.com 
040 470 6002

Taina Toikkanen
taina.toikkanen@gmail.com 

Digituki lähemmäksi

Tervetuloa mukaan liikehäiriösairaille suunnattuun kampanjaan ”Digituki lähemmäksi”! 

Kampanjan tarkoituksena on tuoda olemassa oleva digituki yhdistysten ja toimintaryhmien tietoon. Liiton Digiapu-verkkosivuilta löytyy tietoa digiavuntarjoajista valtakunnallisesti. Pyydämme teitä lisäämään yhdistysten ja toimintaryhmien kotisivuille suoran linkin kyseiselle verkkosivulle. Näin digitukea tarvitsevat löytävät itselleen avun helpommin.

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry:n syyskokouksen päätöksiä 23.10.2023

Syyskokouksen avasi varapuheenjohtaja Kari Asikainen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Knuuttila, sihteeriksi valittiin Ritva Roine, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Antikainen ja Jussi Pollari, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina ja muina avustajina.

Kokoukseen osallistui 13 yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin laiilisesti koollekutsutuksi, kokouskutsu on julkaistu Topamiini lehdessä 3/2023 4.9.2023 ja kotisivuilla 18.9.2023. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Riuttanen oli erovuorossa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 valittiin Vilho Riuttanen.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Mirja Antikainen ja Ritva Roine, jotka molemmat ilmoittivat olevansa luopumaan hallituksen jäsenyydestä. Hallituksen jäseniksi kaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 valittiin Taina Toikkanen ja Jorma Salonen.

Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa Taina Toikkanen ja Jorma Salonen. Kaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 Taina Toikkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Aila Leppänen ja Jorma Salosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Tapio Kiviniemi.

Kokous valitsi tilikaudelle 2024 kaksi toiminnnantarkastajaa Markku Terva-ahon ja Jussi Pollarin. Kokous valitsi kaksi varatoiminnantarkastajaa Mirja Antikaisen ja Ritva Roineen.

Kokous valitsi edusjat Liikehäiriösairauksien liitto ry:n liittokokoukseen 18.5.2024 Vilho Riuttasen, Kari Asikaisen ja Ritva Roineen. Heille varaedustajiksi valittiin Ari Liukko, Jarmo Salonen ja Markku Terva-aho.

Kokous valtuutti hallituksen nimeämään tarvittaessa ehdokkaat Liikehäiriösairauksien liitto ry:n liittohallituksen vaaliin seuraavalle kaudelle.

Kokous päätti vuoden 2024 varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 28 €, josta yhdistykselle tulee 18 € ja liitolle 10 €.
Kokous päätti vuoden 2024 kannatusjäsenen jäsenmaksuksi 28 €, josta yhdistykselle tulee 18 € ja liitolle 10 €.
Kokous päätti ettei erillisiä liittymismaksuja peritä.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodeksi 2024. Kokous hyväksyi talousarvion vuodeksi 2024.

Muita asioita ei kokousessa käsitelty.

Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden Youtube kanavalle "Elämyksiä etänä"

Parkinson Bros. kertoo Parkinsonin arjesta huumorin keinoin. Kolmen Parkinsonia sairastavan miehen muodostama Stand Up -ryhmä saapuu Keravan kirjaston Pentinkulma-saliin 7.10.2021 klo 18.00. Ohjelmassa mukana myös improvisaatiosta innostuneen musiikin tohtorin, pianisti Teemu Kiteen esitys. Tilaisuuden juontaa entinen vs. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja Tuula Haavisto. 

Parkinson Bros. tarkastelee Parkinsonia vedet silmissä, naurun ja kyynelten läpi, itseironiaa väheksymättä. Ryhmä esittelee Parkinsonin arkea ja juhlaa, itseään säästämättä ja lääkitystään säätämällä. Se on kolmen Parkinsonia sairastavan miehen muodostama Stand Up -ryhmä, jonka esitysten tavoitteena on lisätä yleisön tietoisuutta Parkinsonista myönteisesti ja mieleenpainuvasti. 

Ohjelmassa mukana myös improvisaatiosta innostuneen musiikin tohtorin, pianisti Teemu Kiteen puheesta, vuorovaikutuksesta ja soittamisesta koostuva esitys: Miksi musiikkini tuntuu vääränlaiselta? Mietitään tätä ja soitetaan vähän. Tilaisuuden juontaa ent. kulttuurijohtaja Tuula Haavisto. 

Parkinson Bros: 
Kristian Åberg 
Matti Pärssinen 
Sampo Kaijalainen 
Nina Makkonen 

Tilaisuuden järjestää Keravan kulttuuripalvelut yhteistyössä Keravan kirjastopalveluiden kanssa.

Linkki esityksen tallenteeseen Yuotube kanavallle

Tule pelaamaan Pelkkistä ja Bocciaa

Jos koronatilanne sallii.

Pelkkis on sulkapallokentällä pelattava pallopeli, jossa verkko on asetettu metrin korkeuteen. Kaksin tai nelinpelinä pelattavassa pelissä yritetään saada pisteitä lyömällä pehmeää superlonpalloa vastustajan alueelle.

Boccia muistuttaa perinteisiä kuulapelejä, lähinnä petankkia. Pelissä yritetään saada mahdollisimman monta omaa palloa maalipallon lähelle. Sopii myös rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuville.

Jyväskylän Hippoksen monitoimitalon palloilusalissa pelataan keskiviikkoisin ym pelejä klo 11.30-13.30
Lisätietoja liikuntavastaavilta  Aila Leppänen puh. 040 716 7368 tai Taina Toikkanen puh. 040 828 9369.


Pelkkistä ja Bocciaa voi pelata myös Palokan liikuntahallilla 1.9.2023 - 13.10.2023 perjantaisin klo 11:00-12.30. 
Lisätiedot Taina Toikkaselta puh. 040 828 9369.

Pelkkistä ja Bocciaa Vaajakosken liikuntahallilla perjantaisin 27.10.2023 - 22.12.2023 klo 9:30 - 11:00 

Liike on lääke!


Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluopas 2023

On ilmestynyt verkossa. Selattavissa allaolevan linkin kautta.

Saimme tukea Keskimaan ILO AUTTAA 2020 kampanjasta


Saimme Osuusliike Keskimaan ILO AUTTAA  2020 -kampanjan puitteissa hyväntekeväisyyslahjoituksen tanssiliikuntakerhon kustannuksiin. Etenevän ja parantumattoman neurologisen tautimme oireita voidaan helpottaa lääkityksen lisäksi myös erilaisella liikunnalla. Tanssilliseen liikuntaan on mahdollisuus viikoittain. Tunnilla liikutaan pääasiassa soolona ryhmässä opettajan ohjauksessa.  Aikaisempaa kokemusta ei osanottajilta odoteta, vaan hyvin helpoista alkeista aloitetaan. Myös rollaattorin tai pyörätuolin kanssa voi osallistua. Alkuvuodesta 2020 lattarirytmit innostivat niin, että videoimme samba-koreografian. Keväällä 2021 aiomme tehdä saman, mutta nyt salsan rytmein ja koronan huomioiden. #keskimaa #iloauttaa

Kuvassa Keski-Suomen Parkinson-yhdistyksen tanssiliikuntakerhon harjoitukseen osallistujia #iloauttaa #keskimaa
Kiitos Keskimaan ILO AUTTAA 2020 kampanjasta saamastamme tuesta tanssiliikuntakerholle. #iloautaa #keskimaa

Parkinsonliiton Vuoden Liikuttajaksi 2019 Kari Asikainen

Parkinsonliiton hallitus on valinnut Vuoden Liikuttajaksi 2019 Keski-Suomen Parkinson-yhdistyksen varapuheenjohtaja Kari Asikaisen. Perusteluissa mainitaan mm., että Kari tulee toimeen kaikkien ihmisten kanssa, on toiset huomioiva, auttavainen ja omaa pedagokista pelisilmää ihmisten liikuttamiseksi. Kari on käynnistänyt mm. tanssiliikuntatoiminnan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.